Cart

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľom tohto internetového obchodu je firma Jana Samsonová - FARBY SABR. Výhodou nákupu na tomto webe je to, že približne 80% tovaru, ktorý obsahuje ponuka "Kategórie" je priamo dostupných skladom a pripravených na distribúciu.
Obsahom tohto eshopu je obrátkový tovar, preto Vám odporúčame si overiť dostupnosť tovaru na sklade.

Sortiment.

Celý sortiment tvoria produkty najmä zahraničných výrobcov kvalitných farieb, omietok a príslušenstva. Medzi najznámejšie patria: AKZO - Nobel, Austis, Moset, Laro, Šk Spektrum, HET, TEX - COLOR. Firma AKZO - Nobel zahŕňa vo svojom portfóliu značky ako LUXOL, HAMMERITE, DULUX, XYLADECOR a SADOLÍN. Ďalšie produkty budú časom dopĺňané a zaradzované do ponuky.

Spôsoby objednania tovaru.

Registráciou aj bez registrácie na stránkach e-shopu - vyplnením objednávky alebo zaslaním objednávky priamo na e-mail v sekcii KONTAKT, spolu s kontaktnými údajmi objednávateľa. Telefonicky na telefónnych číslach.

Ceny.

Všetky ceny v tomto e-shope sú uvádzané s DPH a sú konečné. Sme platcami DPH. Do týchto cien nie sú započítané náklady na dopravu, resp. doručenie. Ceny sú v mene EURO a sú prepočítané konverzným kurzom 1€ / 30,126 SK.

Spôsob platby.

- osobne v hotovosti v predajni
- na dobierku - platba na mieste pri dodaní tovaru

Ochrana osobných údajov zákazníka.

V zmysle zákona č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov prevádzkovateľ internetového obchodu www.farbysabr.sk sa zaväzuje, že osobné dáta, ktoré poskytne kupujúci prostredníctvom objednávkového formulára nebudú bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta na komerčnú ponuku nesúvisiacou s propagáciou tohto internetového obchodu. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.

Všetky údaje budú použité výlučne pre potreby internetového obchodu www.farbysabr.sk, ako je napr. komunikácia kupujúceho s predávajúcim, realizácia platby a jej zaúčtovanie, identifikácia platieb, rýchlu a správnu distribúciu objednaného tovaru a pod.

Potvrdenie o registrácii informačného systému osobných údajov č. 201415218, vydané Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Zásady ochrany osobných údajov

verzia 1. účinná od 25.5.2018

 

Náš e-shop www.farbysabr.sk, Spoločnosť Jana Samsonova-FARBY SABR,  IČO: 34255541, so sídlom Jegorovova 37, 974 01  Banská Bystrica (ďalej len "správca ") jasne a otvorene oznamuje, ako spracováva Vaše osobné údaje v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU a RADY (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES , všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len ako "GDPR"). Prečítajte si tiež Zásady súborov Cookies.

 

Rešpektujeme vaše právo na súkromie. V záujme transparentnosti tieto zásady poskytujú podrobné informácie o tom, aké osobné údaje spracovávame, za akým účelom, na ako dlho, komu ich odovzdávame, aké máte práva a mnoho ďalšieho.

 

1. Ochrana osobných údajov je pre nás prioritná vo všetkom, čo robíme.

 

Vaša dôvera je pre nás dôležitá. Rešpektujeme vašu kontrolu nad vašimi osobnými údajmi a digitálnym obsahom a je našou prioritou zabrániť každému neoprávnenému prístupu k nim. Kedykoľvek vás požiadame o informácie, potrebujeme ich, o viac nežiadame.

 

Aké osobné údaje od Vás požadujeme?

 

Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám poskytnete, napríklad keď si niečo objednáte, obrátite sa na nás alebo poskytnete hodnotenie nákupu alebo tovaru. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, zahŕňajú ako povinné údaje: kontaktné informácie a platobné údaje tak nepovinné. Bez uvedenia povinných údajov u nás nemôžete nakúpiť. Dobrovoľne nám poskytujete osobné údaje tam, kde Vás žiadame o udelenie súhlasu, napr. U registrácia, u zasielanie newsletteru, poradne, diskusie, recenzie a ďalšie, v rozsahu tam uvedenom.

 

Ako vaše osobné údaje využívame?

Vaše údaje potrebujeme napríklad na nasledujúce účely:

 

Vytvoriť a spravovať váš osobný účet (registrácia)

Spracovať vaše objednávky, doručiť tovar, vybaviť vrátenie tovaru alebo ich reklamácie

Zasielať aktuálne informácie o stave vašej objednávky prostredníctvom sms správ

Kontaktovať vás v prípade problémov s doručením vášho objednaného tovaru

Odpovedať na vaše otázky a informovať vás o nových a zmenených službách

Zasielať vám obchodné oznámenia o aktuálnych akciách a zľavách (newsletter)

Spravovať váš účet a kontrolovať vašu platobnú morálku

Vykonávať analýzy, aby sme vám poskytli relevantný tovar

Skontrolovať váš vek z dôvodu právnych predpisov týkajúcich sa nakupovania cez internet

Zasielať vám dotazníky spokojnosti s cieľom dať vám možnosť ovplyvniť našu ponuku a služby

Testovať a zlepšovať naše systémy, prostredníctvom ktorých poskytujeme svoje služby

Zabrániť zneužitiu našich služieb

Vaše osobné údaje budeme uchovávať po nevyhnutnú dobu, a to najmä pre vyššie uvedené účely:

 

· U nákupe s registráciou aj bez registrácie na dobu troch rokov s tým, že nová trojročná lehota začne plynúť odo dňa, keď uskutočním posledný objednávku,

 

· U hodnotenie nákupu alebo tovar po dobu troch rokov,

 

· U zasielanie obchodných oznámení bez uskutočnenia nákupu, diskusie, strážneho psa, kontaktného formulára, poradne, dotazu na produkt a pod. Na dobu jedného roka,

 

· Alebo po zákonom stanovenú dobu (na dobu 11 rokov údaje uvedené na daňovom doklade, splnenie zákonnej povinnosti podľa zákona č. 235/2004 Zb. O dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov).

 

Potom budú vaše osobné údaje vymazané, ak nebudete súhlasiť s predĺžením spracovania osobných údajov.

 

2. Budeme vás chrániť

 

Zlepšujeme služby. Podnikli sme technické a organizačné opatrenia pre ochranu vašich údajov pred stratou, manipuláciou a neoprávneným prístupom. Naše bezpečnostné opatrenia neustále prispôsobujeme v súlade s technologickým pokrokom a vývojom.To znamená, že informácia prechádza cez zabezpečené pripojenie a že vaše údaje nemôžu externé strany prečítať. 

 

3. Rozhodnete sa, koľko s nami zdieľate

 

Aby sme vám poskytli ešte lepšie služby a relevantné správy, zhromažďujeme informácie o tom, ako sú naše aplikácie používané. To znamená, že keď používate náš web, zisťujeme, aké funkcie sú najčastejšie využívané a aké akcie spúšťajú chybové správy. Avšak, ak sa vám nepáči sledovanie, môžete si na svojom prehliadači zapnúť anonymný režim alebo nastaviť súbory cookies. 

 

Udelený súhlas možno odvolať tiež kliknutím na odkaz "Odhlásiť Newsletter", ktorý nájdete v e-maile ( email AKCIE, NOVINKY, ZĽAVY ), alebo nás môžete kontaktovať na adrese: farbysabr@gmail.com

 

4. Vyberáme poskytovateľa služieb, ktorým môžeme dôverovať

 

Sme súčasťou internetovej spoločnosti, v ktorej nemôžeme existovať bez externých poskytovateľov. Údaje, ktoré získame, môžu byť sprístupnené týmto spracovateľom:

Direct Parcel Distribution SK s.r.o.

 

Prípadne ďalším poskytovateľom spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnosti nevyužívame.

 

Vaše údaje nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame s tretími stranami za účelom obchodovania.

 

5. Aké sú vaše práva?

 

Máte právo požadovať informácie o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame (bezplatne raz ročne). Ak sú tieto údaje nesprávne alebo neúplné, môžete požiadať, aby sme tieto informácie opravili alebo odstránili. Vaše údaje nemôžeme odstrániť, ak nám v tom bránia zákonné predpisy o uchovávaní údajov, napríklad zákon o účtovníctve alebo iné opodstatnené dôvody, ako sú nevyrovnané dlhy. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (čl. 7 ods. 3 GDPR), právo požadovať prístup k svojim osobným údajom (čl. 15 GDPR), právo na ich opravu (čl. 16 GDPR) alebo výmaz (čl. 17 GDPR), právo na obmedzenie spracovanie (čl. 18 GDPR), a namietať proti spracovaniu (čl. 21 GDPR), máte právo na prenosnosť týchto údajov k inému správcovi (čl. 20 GDPR), ako aj právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak máte za to, že naša spoločnosť pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s GDPR (čl. 77 GDPR). V prípade uplatnenia uvedených práv sa môžete obracať na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej Republiky .

 

6. Neexistuje súkromie bez zabezpečenia

 

Zabezpečené služby pomáhajú uchovať osobné údaje v bezpečí pred kybernetickými útokmi a zvedavými ľuďmi. Bez zabezpečenia neexistuje záruka súkromia. Vďaka nášmu odhodlaniu venovať sa kybernetickej bezpečnosti, Vám môžeme ponúknuť skutočne bezpečné digitálne služby

Záručná doba.

Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianského zákonníka č.40/1964 Zb. v platnom znení. Záručná doba je 24 mesiacov pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru objednávateľom. Doklad o prevzatí tovaru (zaplatení) si preto starostlivo uschovajte. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru. V prípade výmeny tovaru za nový tovar dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadne ďaľšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného protokolu. V prípade výmeny tovaru za nový začína bežať záručná doba na nový tovar nanovo od jeho prevzatia. Záruka zaniká poškodením tovaru neodborným používaním, neodbornou inštaláciou, používaním výrobku v nevhodných podmienkach alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou ako oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté vady spôsobené živelnou pohromou.

 


UPOZORNENIE.

Váš monitor a tlačiareň nemusia zobrazovať farby také, aké sú v skutočnosti. Na vašom monitore sa môžu farebne líšiť farby a odtiene poťahových látok, materiálov a morenia. Táto skutočnosť nie je predmetom reklamácie a reklamácie tohto typu nebudú akceptované.